Honda City
Honda City G529.000.000đ
Honda City L569.000.000đ
Honda City RS599.000.000đ
Honda Civic
Civic RS 
( Màu Trắng, Đỏ )
875.000.000đ
Civic RS870.000.000đ
Civic G 
(Trắng )
775.000.000đ
Civic G770.000.000đ
Civic E 
( Trắng )
735.000.000đ
Civic E730.000.000đ
Honda HRV
Honda HR-V L826.000.000đ
Honda HR-V RS871.000.000đ
  
Honda CRV
Honda New CR-V L1.118 .000.000đ
Honda New CR-V G1.048 .000.000đ
Honda New CR-V E998 .000.000đ
Honda Accord
Honda Accord1.319.000.000đ